دارکوب و اهمیت مرور آموخته ها

دارکوب خالدار بزرگ

نام لاتین: Dendrocopos major

نام انگلیسی: Great spotted woodpecker

اهمیت مرور یادگرفته ها

دارکوب هنگامی که بر فراز شاخسار ها پرواز می کند اگر حشره ای بیابد برای شکار آن پرواز به عقب را انجام می دهد. فراگیرندگان علم و دانش نیز باید از این عمل دارکوب بیاموزند که گاهی در هنگام یادگیری علوم، برای بدست آورد مطالب علمی جدید به مرور علوم گذشته نیازمندند. در واقع در مراحل پایین تر که به ظاهر آن ها را گذارنده اند نکات خاصی وجود دارد که تنها با بازگشت به عقب می توان آنها را فرا گرفت یا بازآموزی نمود. دارکوب با پرواز به عقب به شکاری که از او گذشته بود دست پیدا می کند و یک دانشجو نیز با مرور مطالب فراگرفته شده به معلومات خود می افزاید و معلومات جدیدی را برای خود کسب می نماید و با تکرار اندوخته های علمی هم آن ها را در ذهن خود ثبت می کند هم به نکات ظریفی که در گذشته به آن ها دقت نداشته و پی نبرده است دست پیدا می کند. این مهم نقش کلیدی را در چرخه ی مدیریت دانش خصوصاً خلق دانش جدید از دانش موجود و به کار گیری دانش ایفا می کند.

کسیکه در آموخته های خود بسیار بیندیشد دانش خود را استوار ساخته و بفهم مطالبی که نمی فهمد نائل میگردد. «حضرت امام علی (علیه السّلام) »

چه بهجت زاست آنجه را که می آموزیم، پیوسته تکرار کنیم. «کنفسیوس»

برگرفته از کتاب: نداهای الهی از زبان پرندگان جنگلی

دارکوب خالدار بزرگ

دارکوب خالدار بزرگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا