معدن کاوی، تهدیدی جدی برای پرجمعیت ترین زیستگاه ایران

پناه گاه حیات وحش موته را می توان به جرأت یکی از غنی ترین و پرجمعیت ترین زیستگاه حیات وحش ایران دانست. کنترل های اخیر در این منطقه ی ارزشمند موجب افزایش چشمگیر گونه هایی همچون آهو و قوچ میش شده که از آن می توان به برترین موفقیت  سازمان حفاظت محیط زیست یاد کرد، کما اینکه سرشماری های اخیر شاهد این مدعاست. متاسفانه در بازدید اخیر از این منطقه متوجه شدیم که به تازگی در قلب منطقه امن این پناهگاه معدن سنگ تراورتن واگذار شده که وضعیت طبیعی و محیط زیستی منطقه را آشفته و به دلیل فعالیت ماشین های سنگین معدن کاوی وحوش منطقه را سرگردان کرده است. منطقه مذکور که به تخت کوه معروف بوده و در حریم روستای رباط ترک قرار دارد از نظر محیط زیستی بسیار حائز اهمیت است. منبع عمده ی تامین آب شرب وحوش منطقه در محدوده این معدن قرار گرفته و این منطقه بیشترین جمعیت وحوش اعم از آهو و قوچ و کل و بز و میش را دارا است، که جمعیتشان به حدود ۱۲ هزار راس می رسد و معدن کاوی در این زیستگاه بی نظیر ایران، نماد رویکرد جزیره ای در تصمیم گیری های کلان کشور است.

اگر چه اقداماتی از سوی اداره ی حفاظت محیط زیست شهرستان گلپایگان برای متوقف کردن این اقدام انجام شده ولی این دفاعیات کارساز نبوده و دیوان عدالت اداری، نتیجه این دعوا را برخلاف توافقنامه سازمان محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت صنایع و معادن به نفع شرکت خصوصی اعلام کرده است.

به نظر می رسد، تغییرات مدیریتی در سطح کلان سازمان حفاظت محیط زیست و تعلل در تعیین تکلیف ها در این خصوص، عرصه را برای سوء استفاده ی افراد سودجو مساعد کرده و زمینه ای برای تخریب های جبران ناپذیر محیط زیستی و زی گونگی های غیر موجه را فراهم کرده است.

امروزه حفاظت ها از محیط زیست و ارتقاء شاخص های آن، یکی از مولفه های اصلی توسعه یافتگی در جوامع پیشرفته می باشد که خود نیازمند تمرکز متناسب علمی، عمرانی و فرهنگی در این خصوص و مهم تر از آن نیازمند نهادینه کردن رویکرد سیستمی و جامع در تمامی نهاد ها و دستگاه های ذی ربط می باشد. باید توجه داشته باشیم مدت مدیدی است ما قوانین مرتبط با نظام طبیعت و محیط زیست را می شکنیم و همانطوریکه در برخی حوزه ها نمایان شده است باید منتظر تاوان گرفتن نظام هستی از این قانون شکنی ها باشیم.

تخریب پناهگاه حیات وحش موته

تخریب پناهگاه حیات وحش موته

تخریب پناهگاه حیات وحش موته

تخریب پناهگاه حیات وحش موته

تخریب پناهگاه حیات وحش موته

تخریب پناهگاه حیات وحش موته