ساخت و بازسازی شش آبشخور در منطقه‌ی شکار ممنوع یخاب

چشمه‌‌ی “پازنو” در زیستگاه “طالبه”  و چشمه‌های “چالَبُل” و “پاگُدار” در زیستگاه بیشه که تقریباًً برای وحوش غیر قابل شرب شده بودند شناسایی و آبشخوری متناسب با محیط چشمه و میزان آبدهی آن ساخته شد. با توجه به مسافت این چشمه‌ها از مسیرهای اصلی، ساخت آن‌ها، از جابجایی وحوش به مناطق در دسترس‌تر جلوگیری می‌کند.

در منطقه‌ی “گرماب” نیز آبشخوری که توسط دام‌های اهلی تقریباً تخریب شده بود بازسازی شد. این منطقه در زیستگاه “کَبَک” که یکی از بی‌نظیر‌ترین زیستگاه‌های منطقه‌ی شکار ممنوع یخاب می‌باشد قرار دارد. علاوه‌بر آن در مسیر معروف به گزوار نیز دو آبشخور برای چشمه‌های “کاکابرار” و “چاله‌کبکی” ساخته شدند. در مراحل قبلی این چشمه ها احیاء شده بودند ولی در بازدید‌های اخیر لزوم ساخت آبشخوری که قابلیت ذخیره‌ی بیشتری داشته باشد ملموس بود.

با توجه فرصت اندکی که قبل از نامساعد شدن شرایط آب و هوایی برای ساخت آبشخور، وجود دارد، انشاء الله تعدادی آبشخور نیز ساخته خواهد شد. پس از آن روی شناسایی گونه‌ها و بررسی وضعیت زیستگاه های منطقه تمرکز خواهد شد. همچنین برنامه‌ریزی جامعی برای درختکاری در منطقه‌ی یخاب خواهیم داشت و علاقمندانی که مایلند در این طرح مشارکت مالی و یا حضوری داشته باشند می‌توانند از طریق وبسایت رسمی انجمن با ما در ارتباط باشند.

در هفته‌ی اخیر و در خلال طرح آبشخور سازی یک قطعه بوتیمار مسدوم ، پس از پایان مراحل درمان، رهاسازی شد و همچنین تعدادی کومه‌ی شکار که توسط متخلفین شکار و صید ساخته شده بودند با هماهنگی اداره‌ی حفاظت محیط‌زیست شهرستان آران و بیدگل تخریب شدند.

منطقه‌ی شکار ممنوع یخاب از چند تیپ جغرافیایی عمده تشکیل شده است که عبارتند از مناطق تپه ماهوری، مناطق دشتی و کوهستانی. ارتفاعات منطقه عبارتند از کوه‌های یخاب، لطیف، سفیدآب و ملک صدرا.. طرح احیای یخاب در مراحل اولیه روی ارتفاعات یخاب تمرکز دارد و بعد از احیای درصد قابل توجهی از این چشمه‌ها، منابع آبی سایر مناطق از جمله مناطق دشتی، ارتفاعات لطیف و ملک صدرا به موازات روند فعلی، احیا و عملیات ساخت آبشخور انجام خواهد گرفت.

گزارش تصویری:

[metaslider id=1826]