برگزاری جشنواره روز ملی حفاظت از یوزپلنگ ایرانی در شهرستان آران و بیدگل

نشست ‌سازمان های مردم نهاد شهرستان (سمن های محیط زیستی) با حضور آقای مهندس دولتخواه رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان و با حضور نمایندگانی از انجمن حامیان محیط زیست ابوزیدآباد، انجمن فرهنگی ورزشی جوانان کویر آران و بیدگل، انجمن فرهنگی ورزشی سفیر کویر، انجمن حافظان محیط زیست و گردشگری شهرستان آران و بیدگل برگزارشد، در ابتدا برنامه های سال گذشته این انجمن ها در این زمینه و بازخوردهای آن مورد ارزیابی دوستان قرار گرفت و درخصوص چگونگی برگزاری بهتر جشنواره روز یوز ایرانی وروز محیط بان در محل اداره محیط زیست شهرستان تصمیمات لازم انجام شد و برنامه های متنوعی که در جدول ذیل به آن ها اشاره می شود مصوب شد؛

yooz

برای هماهنگی بهتر و انجام مطلوب کارها تقسیم کار صورت گرفت و هر بخشی از کار به یکی از انجمن ها و نهادها واگذار شد.

جهت حمایت نقدی نقدی از برنامه های روز یوز در شهرستان آران و بیدگل و منطقه یخاب به منوی سمت راست سایت مراجعه نمایید.