ساخت آبشخور و بهره برداری از تعدادی از آب انبار های منطقه شکار ممنوع یخاب

تعدادی از آب انبار هایی که توسط اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آران و بیدگل ساخته شده بود به مناسبت روز ملی حفاظت از یوزپلنگ با حضور ریاست محترم اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آران و بیدگل به بهره برداری رسید. علاوه بر آن در یکی از زیستگاه های منطقه شکار ممنوع یخاب آبشخوری ساخته شد و مقرر شد تا چند روز آینده آبشخور دیگری نیز توسط انجمن حامیان محیط زیست ابوزیدآباد در منطقه ملک صدرا یکی از زیستگاه های یوزپلنگ ایرانی ساخته شود. لازم به ذکر است همایش پیاده روی و دوچرخه سواری به دلیل همزمانی با همایشی مشابه که به مناسب هفته دولت برگزار گردید، اجرا نشد.

ساخت آبشخور در یخاب

بهره برداری از آب انبار در یخاب