زنده گیری و رهاسازی بزمجه بیابانی

بزمجه بیابانی در در یکی از مکان‌های عمومی روستای محمدآباد بخش کویرات، رویت شده بود که زنده گیری شد و بعد از اطمینان از سلامتش در زیستگاه خود رهاسازی شد. این جانور سمی نیست و در حفظ تنوع زیستی نقش بسیار سودمندی دارد.

زنده گیری و رهاسازی بزمجه بیابانی

این گونه جانوران سمی نبوده و نقش بسیار موثری در تعادلات اکولوژیکی دارد. این گونه به دلیل دارا بودن دندان های نیش بسیار تیز، گاز دردناکی دارند و در زمان احساس خطر با دم بلند خود ضربه‌های متعدد و شلاقی و بسیار سریع به مهاجم وارد می‌آورند. گفتنی است این بزمجه بیابانی از خانواده سوسمارهاست و طول بدن آنها از ۲۰ تا ۳۰۰ سانتی متر است. ضمنا در چند روز اخیر یک وارانوس و یک بهله سنقر هم با همکاری این انجمن رهاسازی شدند.

زنده گیری و رهاسازی بزمجه بیابانی

برچسب ها