پروژه موفقیت آمیز درختکاری انجمن در یخاب

یکی از پروژه درختکاری انجمن در منطقه یخاب در منطقه کرچه و در دامنه ارتفاعات باباخان اجرا شد. این طرح با همکاری اداره حفاظت محیط زیست آران و بیدگل اجرا شد که در آن حدود دوهزار درخت کاشته شد که اکنون با توجه به آغاز فصل بهار شاهد شکوفه کردن آنها هستیم.

درختکاری در یخاب

درختکاری در یخاب

درختکاری در یخاب

انال تلگرامی انجمن:

پناهگاه حیات وحش یخاب