برگزاری کارگاه تاکسیدرمی در پناهگاه حیات وحش یخاب

اولین کارگاه تاکسیدرمی در شهرستان آران و بیدگل به همت انجمن حامیان محیط زیست ابوزیدآباد و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آران و بیدگل در پناهگاه حیات وحش یخاب برگزار گردید. در این کارگاه که بصورت عملی برگزار گردید، علاوه بر آموزش عملی تاکسیدمی اطلاعاتی در خصوص انواع گوشتخواران و چگونگی برخورد با لاشه حیوانات توسط دکتر محمد علی ادیبی ارائه گردید. کارگاه بعدی با تمرکز بر گوشتخواران اوایل شهریور سال جاری برگزار خواهد شد.