احداث پنج آبشخور جدید در پناهگاه حیات وحش یخاب

پنج آبشخور جدید در پناهگاه حیات وحش یخاب با همکاری تشکل های فعال شهرستان از ابتدای سال جارای تاکنون ساخته شده است.

این آبشخورها در نقاط حساس پناهگاه حیات وحش یخاب با هدف حفظ گونه های نادر جانوری این پناهگاه ساخته شده است و آبگیری کامل شده اند. نقطه قوت این آبشخور ها، مجاورت آنها به چشمه های فعال منطقه است که نیاز به انتقال آب به محل را ندارند.

جهت مشارکت در ساخت آبشخور اینجا کلیک بفرمائید.