رها سازی سه گونه جانوری در پناهگاه حیات وحش یخاب

در چند روز گذشته سه گونه جانوری شامل یک حلقه شتر مار، یک قطعه کلاغ کوهی نک سرخ و یک قطعه بوتیمار که تحویل انجمن حامیان محیط زیست ابوزیدآباد گردیده بودند پس از تیمار و اطمینان از سلامت آنها در زیستگاه طبیعی خود در پناهگاه حیات وحش یخاب در حضور محیط بانان شهرستان رهاسازی گردیدند.