درس هایی از طبیعت و حیات وحش

به نام خداوند بخشنده  ی مهربان

در طبیعت زیبا و در حیات وحش  خارق العاده علاوه بر حظ مادی و آشکار، ناگفته های ارزشمندی وجود دارد که به روشنی دست خدای مهربان و حکیم را در خلقت آنها نمایان می کند. این نکات پنهانی و ناگفته ها اغلب راه حل ها و آموزه هایی برای بهتر و یا کامل تر زندگی را در خود جای دادهاند. در این بخش قصد داریم برخی از این ناگفته ها و آموزه ها را با عنوان درسهایی از طبیعت که از منابع متعدد استخراج می شوند را بنویسیم. این درس ها بصورت زیر مجموعه ی صفحه ی حاضر درج خواهند شد. از دوستان و همراهان گرانقدر درخواست می کنیم برای پربار تر شدن این فروم ما را یاری رسانند.