درباره ی ما

انجمن حامیان محیط زیست ابوزیدآباد در اوایل سال ۱۳۹۰ به شماره ثبت ۱۰۶ وشناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۸۸۶۶۲ شروع به کار نموده است. فعالیتهای ما بر محور محیط زیست و منابع طبیعی (در جهت حفظ ، احیاء ، توسعه پایدار) و جلب مشارکت های مردمی متمرکز می باشد.جهت هماهنگی و دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با شماره ی ۰۹۱۳۶۴۳۵۵۱۰ و ۰۹۱۳۱۶۱۶۸۲۵ وهمچنین با پست الکترونیکی mosayyeb.sadri@gmail.com ارتباط برقرار نمایید .
 معرفی اجمالی اعضاء هیات مدیره ی موسسه:(مجمع عمومی ۳۱ شهریور ۹۲)

الهیار دولتخواه- کارشناس ارشد محیط زیست

احمدرضا روشن- کارشناس زبان وادبیات فارسی

مجید نوری- دانشجوی کارشناس ارشد باستان شناسی

ایمان صائمی- کارشناس محیط زیست

جابر مفرح- کارشناسی مهندسی کشاورزی

مسیب صدری- کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

جعفر عربیان- کارشناس ارشد علوم رسانه

مصطفی محمدی- کارشناس بهداشت حرفه ای

محمد زرین تاب- دانشجوی دکترای محیط زیست

بازرسان موسسه:

  دکتر علیرضا مفرح- دکتری حرفه ای -پزشک

محمد عربزاده- کاردان روابط عمومی

حسن امجدیان- دکتری حقوق

حسن مفرح