لایه ازن بایگانی

  • ۲۶ شهریور، روز جهانی حفاظت از لایه ازن روز جهانی حفاظت از لایه ازن سابقه ی چندانی ندارد و به سال۱۹۹۴ برمی‌گردد، که کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل، روزی را برای حفاظت از لایه ازن نام‌گذاری نمودند. هدف اصلی […]

    ۲۶ شهریور، روز جهانی حفاظت از لایه ازن

    ۲۶ شهریور، روز جهانی حفاظت از لایه ازن روز جهانی حفاظت از لایه ازن سابقه ی چندانی ندارد و به سال۱۹۹۴ برمی‌گردد، که کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل، روزی را برای حفاظت از لایه ازن نام‌گذاری نمودند. هدف اصلی […]

    ادامه مطلب