مسیب صدری

مسیب صدری

مسیب صدری-کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات- مدیر انجمن
دکمه بازگشت به بالا