اعلام برنامه های هفته محیط زیست در خرداد ماه ۱۳۹۹

((اللهیار دولتخواه  )) روز دو شنبه  با اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به بیانات مقام معظم رهبری سازمان حفاظت محیط زیست شعار امسال هفته محیط زیست را جهش تولید ، حفاظت محیط زیست برای توسعه پایدار ایران اعلام نموده است .

وی افزود : در همین راستا روز های هفته از ۱۷ لغایت ۲۳ خرداد ماه ۹۹ با شعار های متفاوتی نامگذاری گردیده اند که این اداره  برنامه های متنوعی برای روز های مختلف هفته در نظر دارد  

ایشان بیان داشت : برای شنبه ۱۷/۳ شعار جهش تولید ،صنعت سبز و توسعه پایدار روز یکشنبه ۱۸/۳ پاسداشت تلاش محیطبانان برای حفظ تنوع زیستی دوشنبه ۱۹/۳ مشارکت مردمی ،خانواده وفرهنگسازی محیط زیست ۲۰/۳ تنوع زیستی ،پسماند و آموزش چهارشنبه ۲۱/۳ حفاظت از تالابها ، حفظ تنوع زیستی پنج شنبه ۲۲/۳ هوای سالم ،بحران زیست محیطی و تنوع زیستی و جمعه ۲۳/۳/۱۳۹۹ مسئولیت اجتماعی و حفظ محیط زیست انتخاب گردیده است.

دولتخواه افزود : به همین منظور در این هفته برنامه های متنوعی از قبیل بازدید از صنایع سبز ،تجلیل از محیطبانان ،پاکسازی معابر شهری و بین شهری و اموزش چهره به چهره خانواده ،جمع آوری پسماند ،حفاظت از تنوع زیستی تالاب دریاچه نمک باز دید ازواحد های که در راستای کاهش آلودگی هوا گام موثری برداشته اند و پاکسازی کوهستان یخاب اجرا می گردد.

وی بیان داشت : امید است با برگزاری برنامه های متنوع گامی هرچند کوچک در راستای حفظ محیط زیست برداریم و فرهنگ زیست محیطی خودمان و سایر اقشار جامعه را ارتقا بخشیم تا امانتی که امروز در دستان ماست سالم به آیندگان بسپاریم.