بازدید از صنایع به مناسبت هفته محیط زیست در آران و بیدگل

دراین بازدید  معاون فرماندار و جمعی از روسای ادارت شهرستان حضور داشتند که جناب آقای دکتر آقا بیگی معاون فرماندار  از توجه مسئولان واحد های صنعتی  به اهمییت حفظ محیط زیست و حساسیت آنها به مسایل و مشکلات زیست محیطی قدردانی کرد و گفت:  وارد کردن تکنولوژی نوین و استفاده از آن به جای صنعت های قدیمی تنها راه حفظ محیط زیست و کاهش الوگی های زیست محیطی در کشور است .

     رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آران و بیدگل با بیان این موضوع که حفظ محیط زیست وظیفه عمومی است افزود: با توجه به وجود صنایعی که از طریق دودکش های خروجی خود باعث آلودگی های زیست محیطی می شوند و وجود این آلاینده باعث بروز مشکلات برای مردم می گردد امیدواریم که صنایع با استفاده از تکنولوژی نوین در رفع مشکلات خود گام های موثری بردارند