کارگروه مدیریت پسماند شهرستان آران و بیدگل در هفته محیط زیست برگزار شد

 دکتر اسماعیل بایبوردی فرماندار شهرستان آران و بیدگل در کارگروه مدیریت پسماند این شهرستان، ترویج سواد حفاظت از محیط زیست سالم و سبز و عمومی سازی این فرهنگ از طریق رسانه‌های جمعی، هنرمندان، گروه‌های مرجع و سازمان‌های مردم‌نهاد شهرستان آران و بیدگل را یک ضرورت اجتماعی ذکر کرد.

 وی با گرامیداشت هفته محیط زیست بر ضرورت جلوگیری از تخریب محیط زیست سالم و گونه‎های جانوری کویری از سوی شهروندان  تاکید کرد و گفت: با توانمندسازی مردم، می‌توان به افزایش مشارکت آنان در حفاظت از محیط زیست سالم و سبز همت گمارد.

 فرماندار شهرستان آران و بیدگل به وضعیت ساماندهی پسماند این شهرستان در بخش کویرات اشاره کرد و گفت: وضعیت چاله زباله را نامطلوب ارزیابی می‌کنم و لذا خواستار ورود شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاهی به مدیریت پسماند این شهرستان از طریق شرکت بازیافت هستم.

دکتر بایبوردی به ضرورت ورود شوراهای اسلامی و دهیاران شهرستان آران و بیدگل به مسائل محیط زیست تاکید کرد و گفت: اعضای شورهای اسلامی و دهیاران این شهرستان باید به مدیریت دانش‌بنیان پسماند و ارائه پیوست زیست‌محیطی پروژه‌های در دست احداث ورود کنند.

وی فرهنگ سازی و آموزش شهروندان برای تفکیک زباله در مبدا و نیز اجرای کامل قوانین حوزه پسماند و بازیافت زباله را دو مقوله مهم برای موفقیت در این حوزه برشمرد و تصریح کرد: دستگاه‌های ذیربط باید زمینه فرهنگ‌سازی و آموزش شهروندان و ترغیب آنان برای تفکیک زباله از مبداء را فراهم کنند.

 فرماندار شهرستان آران و بیدگل از دغدغه‌های مهم دولت تدبیر و امید در کشور را مسئله محیط زیست سالم و سبز عنوان کرد و گفت: این دغدغه از جمله دغدغه‌های فرمانداری شهرستان آران و بیدگل در این شهرستان نیز قلمداد می‌شود.

 به گفته وی خیزش آگاهی عمومی در زمینه‌های محیط زیست، مدیریت خاک، هوای پاک، پسماند و فاضلاب از دستاوردهای مهم دولت دوازدهم در حوزه حفاظت از محیط زیست در کشور و این شهرستان بوده است.