پاکسازی چشمه های پناهگاه حیات وحش یخاب به مناسبت هفته محیط زیست

((الهیار دولتخواه» روز دو شنبه  با اعلام این خبر اظهار داشت: این پاکسازی  به مناسبت هفته محیط زیست در پناهگاه حیات وحش یخاب انجام گردید.

وی افزود :  پاکسازی با همکاری اداره محیط زیست و اعضای انجمن حامیان محیط زیست ابوزید آباد برگزار شد .

وی بیان داشت : در این پاکسازی چشمه های مهم در پناهگاه یخاب که مورد استفاده حیات وحش قرار می گرفت از زباله پاکسازی شد .