مستند نگاری و ثبت بیش از ۱۰۰ گونه پرنده در پناهگاه حیات وحش یخاب

پناهگاه حیات وحش یخاب با مساحت ۲۷۲ هزار هکتار یکی از بینظیرترین و بکرترین مناطق زیستگاهی ایران می باشد که در شهرستان آران و بیدگل و در مجاورت پارک ملی کویر واقع شده است
پناهگاه حیات وحش یخاب به دلیل دارا بودن تنوع اقلیم و تنوع زیستگاهی (زیستگاه شنزار و کوهستانی) از تنوع زیستی غنی جانوری بخصوص پرندگان برخوردار است به طوریکه طی چند سال اخیر این اداره با بهره گیری ازظرفیت محیط بانان ، اعضای انجمن حامیان محیط زیست ابوزیدآباد و کارشناسان رشته محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان جهت بررسی فون پرندگان منطقه موفق به مستند نگاری و ثبت بیش از ۱۰۰ گونه پرنده در این منطقه شده است. ، این موضوع بیانگر این است که احتیاج به مطالعات بیشتر بر روی فون پرندگان این منطقه می باشد. در بین کل گونه های مشاهده شده منطقه گونه های ارزشمندی همچون کرکس مصری، دال، عقاب طلایی، عقاب صحرایی، عقاب دریایی دم سفید، پیغو کوچک و عقاب مارخور در این منطقه زیست می کنند که از لحاظ حفاظتی در سطح بین الملل اهمیت ویژه ای دارند. همچنین این منطقه یکی ازمستعدترین زیستگاه های هوبره با نام علمی (Chlamydotis Undulata) است که این پرنده در لیست قرمز IUCN قرار دارد. در این منطقه به دلیل وجود حوضچه های فصلی و مسیرمهاجرتی بسیاری از پرندگان زیستگاه چندین گونه آبزی شده که از جمعیت خوبی نیز در این منطقه برخوردار هستند. گونه های آبزی مشاهده شده شامل اگرت بزرگ، حواصیل خاکستری، حواصیل ارغوانی، اگرت کوچک، چنگر، فالاروپ گردن سرخ، اردک سرسبز، کشیم گردن سیاه، آنقوت و دیگر گونه های آبزی و کنار آبزی می باشد. از کل گونه های ثبت شده در این منطقه اکثرا به صورت مهاجر در هر فصل مشاهده گردیده است که گونه هایی همچون توکا باغی، زردپر کوهی، زردپر سرسرخ، زنبورخوارگلوخرمایی، سسک تالابی، سینه سرخ ایرانی، سهره صورتی، سهره گلی، سار صورتی و پری شاهرخ
پناهگاه حیات وحش یخاب با دارا بودن تنوع زیستی غنی پرندگان می تواند به عنوان یکی از قطب پرنده نگری استان اصفهان تبدیل شود و بستر مناسبی برای برگزاری دوره های پرنده نگری و مطالعات علمی در راستای حفاظت حیات وحش منطقه باشد