برگزاری اولین ورکشاپ علمی بررسی خزندگان پناهگاه حیات وحش یخاب

اولین ورکشاپ خزندگان در پناهگاه حیات وحش یخاب شهرستان آران و بیدگل توسط موسسه خزنده شناسی ایرانیان برگزار شد.

این ورکشاپ با همت موسسه خزنده شناسی ایرانیان و حضور تعدادی از علاقه مندان حیات وحش و دوست داران محیط زیست برگزار که۱۰ گونه خزنده شناسایی و مشاهده شد.

گونه هایی که در این ورکشاپ بررسی و مشاهده گردید شامل آگامی استپی، آگاملی سروزغی خاکستری، آگامای سروزغی دم سیاه، آگامای دم تیغی ایرانی، آگامای چابک، جکوی دم پخ کایزرلینگ، کورمار تاتاری، بزمجه بیابانی، تیرمار و مار قیطانی بود.

در این کارگاه تخصصی آقای مهدی غضنفری کارشناس خرنده شناس در خصوص آشنایی با خزندگان و اهمیت بالای آنها به صورت تئوری و عملی روش های شناسایی و آشنایی با فون خزندگان شب زی و روز فعال مطالب بسیار ارزشمندی را برای حاضران ارائه نمودند.

پناهگاه حیات وحش یخاب به دلیل تنوع زیستگاهی (کویر، شنزار و کوهستان) از تنوع زیستی غنی خزندگان برخوردار است به طوریکه بیش از ۲۰ گونه خزنده در این منطقه ثبت و مشاهده شده است که از گونه های ارزشمند خزندگان این منطقه می توان به افعی شاخدار، بزمجه بیابانی، آگامای دم تیغی ایرانی و مار جعفری اشاره کرد.

همچنین در این منطقه یک گونه اندمیک به نام اسکینگ مارشکل مرنجاب زیست می کنند که تنها در دنیا در این منطقه قابل مشاهده می باشد. وجود فون غنی خزندگان این منطقه می تواند بستر مناسبی برای برگذاری دوره های تخصصی خزنده شناسی و آشنایی جوامع محلی با این گونه های ارزشمند در منطقه باشد.