تقدیر از خانم نظیمی به مناسبت هفته عفاف و حجاب

به مناسبت هفته حجاب و عفاف از سرکار خانم نظیمی با حضور همکاران تقدیر و تشکر گردید.