آخرین اخبار : 

مدیریت پسماند

کار گروه مدیریت پسماند در آران و بیدگل برگزار شد

کار گروه مدیریت پسماند در آران و بیدگل برگزار شد «الهیار دولتخواه» روز یکشنبه با اعلام این خبر اظهار داشت: این کارگروه با 4 دستور کار جلسه در محل فرمانداری شهرستان آران بیدگل با حضور معاون فرماندار و اعضا کارگروه مدیریت پسماند برگزار گردید . وی افزود : این کار گروه 8 مصوبه در پی داشت که از مهمترین آنها می توان به تشکیل کارگروهی متشکل از محیط زیست ، شبکه ...